Om mig

Jag har flerårig erfarenhet av att jobba med IT för att stödja verksamhetsprocesser i internationell företagsmiljö och inom akademin. Har dessutom utbildning och erfarenhet av förbättringsarbete med Lean Six Sigma metodologi, samt är certifierad Agile & Scrum Master. Jag är kundfokuserad och starkt inriktad på att samverka med andra för att nå uppsatta mål. Jag har förmågan att sätta mig in i olika typer av verksamheter och tolka IT-behov och hitta lösningar för olika processer.

De senaste åren har jag varit verksam vid SciLifeLab i Stockholm. Är för närvarande datakoordinator vid NBIS – National Bioinformatics Infrastructure Sweden, och innan dess har jag varit projektledare och projektkoordinator vid NGINational Genomics Infrastructure.

Tidigare har jag jobbat inom forskningen på AstraZeneca R&D i Södertälje i 11 år. Under årens lopp har jag haft olika roller, nu senast linjechef. Den röda tråden för alla roller har dock varit informatik/IT och verksamhetsutveckling. Efterhand har jag kommit underfund med att det jag tycker är allra roligast att jobba med är att få IT och verksamhetutveckling att leverera verksamhetsnytta.