Annat

Alfresco

Det här ett program för jämförande genomsekvens-analys som jag skrev i slutet av förra seklet. En artikel som beskriver programmet finns publicerad i Genome Research. Ladda ner alfresco källkod  

Read more