CV

Ladda ner CV som pdf

Arbetslivserfarenheter

Data Manager

BILS - Bioinformatics Infrastructure for Life Sciences
2015-
Etablera möjlighet för svensk livsvetenskaplig forskning att göra sin forskningsdata öppet tillgänglig.

Project Manager

National Genomics Infrastructre at SciLifeLab
2013-2014

Lett verksamhetsutvecklingsprojekt för produktionsorganisationen vid National Genomics Infrastructure (NGI)

  • Projektledare och verksamhetsanalytiker för ett antal projekt som syftande till ökad kundnöjdhet och effektivitet för en serviceprocess m.h.a. Lean Six Sigma och Agil-metodik.
  • Implementerat IT-lösningar för visualisering av produktionsenhetens nyckelindikatorer
  • Etablerat Agil projektlednings-metodik vid NGI.

Koordinerat NGIs aktiviteter i förberedelser för genomförandet av SciLifeLabs nationella program

  • Utrett integritets- och persondataaspekter på helgenomsekvensering.
  • Etablerat rutiner för hantering av projekt för human helgenomssekvensering, i samarbete med andra organisationer utanför NGI.

Projektkoordinator

Agerat som projektkoordinator och användarkontakt vid genomförandet av sekvenseringsprojekt vid NGI

Team Leader

AstraZeneca R&D Södertälje
2008 - 2012
Ledare för en grupp fokuserad på lab-automation och informatik på biologisk forskningsavdelning. Sedan 2010 linjechefsansvar för gruppen.
Ansvarig för att leda och förmedla verksamhetens IS/ITbehov gentemot företagets IS/IT-organisation. Drivit och varit delaktig i ett flertal förbättringsprojekt som resulterat i nya och/eller förbättrade arbetsprocesser och relaterade IT-system. Representerat site Södertälje i styrgrupper för flera globala forskningsstödjande IT-system.
Ledare för företagsglobal styrgrupp för företagets centrala informatikplatform för substansrelaterade forskningsresultat.

Team Leader Bioinformatics

AstraZeneca R&D Södertälje
2001 - 2008
Lett, koordinerat och bidragit med bioinformatikstöd till forskningsprojekt och linjefunktioner. I den rollen implementerat lokala, såväl som influerat implemementationen av globala, bioinformatik-verktyg och system. Projektmedlem i läkemedelsprojekt som levererat substanser till klinisk fas. Representerat site Södertälje i ett flertal globala strategiska referensgrupper för bioinformatik. Sedan 2006 representerat site Södertälje i företagsglobal styrgrupp för företagets centrala informatikplatform för substansrelaterade forskningsresultat.

Manager

KISAC - Karolinska institutets core-facilitet för bioinformatik
1998 - 2001

Ansvarig för verksamheten vid KISAC, vilken tillhandahållit bioinformatisk mjukvara och databaser, inklusive utbildning, till KI:s forskare. Lett en mindre grupp utbildare och support-personal.

Forskare

Center for Genomics Research, Karolinska institutet
1998 - 2001

Bedrivit forskning och utvecklat mjukvara inom jämförande genomsekvens-analys.

Marie Curie Postdoktor-stependiat (EU)

The Sanger Centre, Cambridge, UK
1997 - 1998

Bedrivit forskning och utvecklat mjukvara inom jämförande genomsekvens-analys, ffa ett grafiskt gränssnitt för att utföra jämförande genomsekvens-analys.

Bioinformatik-utbildare

Swedish EMBnet node, BMC, Uppsala universitet
1996 - 1997

Hållit kurser i användandet av bioinformatisk programvara och databaser på ett flertal svenska universitet.

Manager for the
Swedish GDB (Human Genome Database) Node

BMC, Uppsala universitet
1996 - 1997

Administrerat lokala kopior av sekvens- och genetik-databaser, samt utbildat användare.

Forskare

Institutionen för medicinsk genetik, Uppsala universitet
1995 - 1996

Bedrivit molekylärbiologisk forskning på papillomavirus-biologi.

Doktorand

Inst. f. mikrobiologi, och Inst. f. medicinsk genetik
1989 - 1995

Bedrivit molekylärbiologisk forskning på papillomavirus-biologi. Resulterade i avhandlingen “Studies on Bovine papillomavirus type 1 gene expression and DNA replication”.

Forskningsstipendiat

Third Department of Internal Medicine, University of Tokyo, Tokyo, Japan
1988 - 1989
Bedrivit molekylärbiologisk forskning på onkogeners roll i leukemi.

Utbildning

Fil Dr, mikrobiologi

Uppsala universitet
1995
Avhandlingstitel: Studies on Bovine Papillomavirus Type 1 Gene Expression and DNA replication (ISBN: 978-9155435448)

Fil kand, mikrobiologi

Uppsala universitet
1989