Alfresco

Det här ett program för jämförande genomsekvens-analys som jag skrev i slutet av förra seklet.

En artikel som beskriver programmet finns publicerad i Genome Research.

Ladda ner